Om oss

Flohem förskola består av tre grupper Yngre, Mellan och Äldre. Vi erbjuder lärmiljöer som är inredda med material som utmanar barnen till möten i sina lekar och kunskapssökande. I möten skapas kunskap och vi lär av och med varandra.

Hos oss tar leken stor plats. Leken är barnets viktigaste källa till kunskap. I leken får barnet möjlighet att prova sina erfarenheter och utveckla sin fantasi och kreativitet. Barnen lär känna sig själv och sin omvärld. Tillsammans leker vi oss till kunskap.

På Flohem förskola är övervägande av pedagoger legitimerade förskollärare. Barn behöver nyfikna vuxna som möter dem med respekt och som är intresserade av deras viktiga tankar och funderingar. Det kallar vi en medforskare. Vi utforskar tillsammans med ditt barn genom att ställa frågor kring vad hen tänker, tror och kan. Tillsammans söker vi svaren genom upplevelser i natur, kultur, litteratur och digitala verktyg.

Vår pedagogista är den rödatråd mellan avdelningar på Maria park och Flohem förskola och hennes roll är att utmana, utveckla, inspirerar pedagogerna till att vidareutveckla sitt arbete tillsammans med barnen. På ett lekfullt sätt utgår vi från barnens intressen och nyfikenhet i våra projektarbeten. Varje dag finns det nya spännande saker att undersöka och utforska. Vi har pedagoger med IKT ansvar som utvecklar och inspirerar oss med dedigitala verktygen.

Vår litteraturpedagog, Monia bjuder in till spännande möten i vårt bibliotek.