Hälsa

För oss på Flohem är det viktigt att alla mår bra när de är här. På förskolan rör sig många barn på samma yta och det är viktigt för oss att minimera smittspridning. Vi försöker följa miljönämndens tips och råd för att kunna ha ett så bra hygien- och smittskyddsarbete som möjligt.

Skolpsykolog

På Maria Parkskolan finns det tillgång till en skolpsykolog. Maria Alwmark finns tillgänglig för konsultation vid behov och med förälders godkännande.